Skip to main content

Gifted

Jocuri și incluziune pentru educația/formarea cadrelor didactice

Rezumatul proiectului

Proiectul pe scurt

GIFTED - Game and Inclusion For Teacher Education – Jocuri și incluziune pentru formarea cadrelor didactice – va răspunde nevoii de instruire a cadrelor didactice în legătură cu educarea copiilor supradotați și talentați. Scopul este de a proiecta și implementa un program inovator de formare online, care să vină în sprijinul dezvoltării abilităților cadrelor didactice în educația copiilor supradotați și talentați. Acest mediu de învățământ digital bazat pe joc va promova învățarea experiențială a cadrelor didactice, oferindu-le instrumentele necesare pentru recunoașterea acestei categorii de elevi, pentru interacțiunea cu aceștia, și va permite adaptarea experienței de învățare în contextul clasei incluzive.

Contextul societal

Elevii supradotați și talentați au un tip de învățare diferit și nevoi academice și socio-economice unice. Totuși, acești elevi adesea nu primesc suport specific în școli. În Europa, cadrele didactice nu beneficiază pe parcursul pregătirii și formării continue de o instruire adecvată în ceea ce privește elevii supradotați și talentați. GIFTED proiectează și implementează un program inovativ de formare online ce poate sprijini dezvoltarea abilităților cadrelor didactice în educarea elevilor supradotați și talentați.

Informații de bază
 • Erasmus+ KA220-SCH - Parteneriate de colaborare în educația școlară
 • 7 parteneri din 5 țări (Italia, Croația, Portugalia, România, Emiratele Arabe Unite)
 • Durata: 36 de luni (începând cu 1 decembrie 2021 până în 30 noiembrie 2024)
 • Rezultatul: Resurse educaționale deschise/disponibile (REO/RED) pentru cadrele didactice privind educația tinerilor elevi supradotați

Sprijină cadrele didactice pentru dezvoltarea abilităților necesare pentru a alimenta dezvoltarea potențialului elevilor supradotați și talentați

Obiectivele proiectului

Obiectivul 1

Dezvoltarea unui program inovativ de instruire a cadrelor didactice implicae în educația elevilor supradotați. Programul de instruire va include activități educaționale bazate pe joc, materiale și instrucțiuni pentru identificarea copiilor supradotați și talentați și pentru crearea materialelor adecvate nevoilor lor. Acest program de formare poate fi folosit de viitoarele cadre didactice și de cei care exercită deja această profesie din țările implicate în consorțiu, iar într-o fază ulterioară, și de cei din alte țări.

Obiectivul 2

Testarea programului inovativ de formare cu ajutorul unei platforme de joc, care oferă module de instruire încorporate pe un traseu cu jocuri pentru creșterea motivației și implicării utilizatorilor. Utilizarea formării prin joc promovează dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor prin angajarea cursanților în activități ghidate cu o matrice intens experiențială, în scenarii ce reflectă situații din lumea reală (sala de clasă), crește motivația și devotamentul și stimulează noi abordări și atitudini asupra instrumentelor tehnologice ce sunt apropiate de lumea noilor generații de elevi.

Obiectivul 3

Integrarea programului de formare pentru cadrele didactice care lucrează cu elevi supradotați în programul de instruire al cadrelor didactice, fie ca specializare ulterioară, fie drept parte a programului de instruire oferit în timpul studiilor superioare. GIFTED va dezvolta un open badge (ecuson, certificat), care atestă programul de formare pentru cadrele didactice pentru educația copiilor supradotați, recunoscut de instituțiile partenere în proiect.

Consorțiu

External Partners

Instrumente bazate pe jocuri pentru a ajuta cadrele didactice să identifice elevii supradotați și talentați

Rezultatele proiectului

1
Instrument bazat pe joc pentru identificarea copiilor supradotați

Instrumentul GIFTED bazat pe joc va ajuta cadrele didactice și specialiștii în educație să recunoască elevii supradotați și talentați. Va funcționa asemeni unei săli de sport, cu diferite sesiuni de antrenament, unde cadrele didactice pot experimenta identificarea diferitelor tipuri de studenți supradotați.


2
Program de formare prin joc online pentru cadre didactice și experți care lucrează cu copii supradotați

GIFTED va dezvolta un set de materiale de instruire cuprinzător pentru a îmbunătăți abilitățile cadrelor didactice care lucrează cu copii supradotați și pentru a-i ajuta să dezvolte și să implementeze strategii didactice adecvate din perspectiva unei săli de clasă incluzive. Acest program de formare va fi furnizat printr-o platformă online care utilizează gamification jocul/o abordare prin joc pentru creșterea angajamentului și motivației cursanților.


3
Manual de metodologie pentru lucrul cu/ tratarea/ gestionarea/abordarea copiilor supradotați în sala de clasă

Manualul detaliază instrucțiuni ale unei metodologii comprehensive cu adresabilitate către cadrele didactice care lucrează cu elevi supradotați. Se va baza pe expertiza specifică a partenerilor, fiecare dintre ei specializându-se pe diferite aspecte particulare ale metodologiei abordării elevilor supradotați și va conduce la dezvoltarea unei metodologii inovative în programele de formare ale cadrelor didactice, drept rezultat al colaborării internaționale dintre parteneri. Manualul va include de asemenea, instrucțiuni pentru utilizatori pentru instrumentul bazat pe joc pentru identificarea copiilor supradotați, proiectat pentru cadre didactice și profesori de sprijin pentru asistența lor în utilizarea instrumentului.


4
Open Badge (certificatul/documentul/ecusonul) pentru certificarea programului de formare pentru profesorii elevilor supradotați

Un Open Badge este un certificat digital de cunoștințe, competențe personale, precum cunoștințe de soft sau competențe tehnice dobândite. Asociat cu programul de formare GIFTED și garantat de către partenerii academici care au dezvoltat și livrat programul, Open Badge va fi un indicator validat pentru completarea cu succes a programului de formare a cursantului. Fiecare instituție parteneră va elibera propriul lor open badge, iar în decursul proiectului vor lua măsurile necesare pentru a dezvolta un open badge comun, recunoscut la nivel global.


Instrumente bazate pe jocuri pentru a încuraja și pentru a crește motivația și devotamentul cadrelor didactice față de educația copiilor supradotați

Activitățile noastre

 • Faza/Pasul 1: Pregătirea

  Instituțiile partenere vor dezvolta cerințele și specificațiile unui curriculum pentru instruirea elevilor supradotați. Cerințele vor fi create pornind de revizuirea literaturii de specialitate legată de instrumentele de identificare și metodologiile de educare a copiilor supradotați, iar apoi identificarea cunoștințelor, abilităților și strategiilor didactice adecvate pentru recunoașterea și sprijinirea elevilor supradotați și talentați în sala de clasă.

 • Pasul 2: Dezvoltarea instrumentului de identificare prin joc

  Partenerii vor proiecta și dezvolta instrumentul de identificare prin joc a elevilor supradotați și talentați din sala de clasă. Pornind de la specificațiile dezvoltate la pasul unu/în prima fază, instrumentul de identificare a elevilor supradotați va fi dezvoltat ca unealtă pentru cadre didactice în scopul identificării elevilor supradotați.

 • Pasul 3: Dezvoltarea platformei bazate pe joc și a materialelor pentru formarea online a cadrelor didactice

  Partenerii vor elabora o programă pentru formarea online pentru cadre didactice. Este un set cuprinzător de materiale de instruire pentru îmbunătățirea abilităților cadrelor didactice în educarea/abordarea elevilor supradotați în sala de clasă, pentru a-i ajuta să dezvolte și să implementeze strategii didactice adecvate pentru o sală de clasă incluzivă. În paralel, partenerii vor dezvolta platforma online care va livra programul, utilizând dinamica jocului, gamification, pentru creșterea motivației și implicării.

 • Pasul 4: Experimentarea abordării în contexte reale de formare a cadrelor didactice

  Cadrele didactice vor fi instruițe în cazuri reale, utilizând metodologia și jocurile în trei seturi de sesiuni pilot consecutive:

  • O sesiune pilot restrânsă cu cadre didactice și experți externi pentru a obține primul feedback despre metodologie și programul de formare online.
  • O sesiune de instruire mai amplă pentru a instrui cadrele didactice, psihologii școlari și profesorii de sprijin cu privire la metodologie și instrumente, astfel încât să dobândească sau să își actualizeze abilități și competențe.
  • Imediat după aceea, în fiecare țară participantă vor fi organizate alte sesiuni de formare pentru a testa acele metodologii și instrumente cu elevii în contexte reale de clasă.

 • Pasul 5: Diseminarea metodologiei GIFTED

  Experții educaționali din instituțiile partenere, conduși de NOAH, vor organiza și crea un „Manual de metodologie pentru educarea/abordarea copiilor supradotați în sala de clasă”, care va cuprinde metodologiile și abordările dezvoltate, precum și exemple de bune practici colectate pe parcursul proiectului. Manualul va fi utilizat pentru diseminarea punctelor cheie colectate în perioada pilot de testare și cele mai eficiente metodologii de educare aplicate. Se vor organiza patru evenimente în scopul diseminării rezultatelor de proiect și al implicării unui număr cât mai mare de cadre didactice.

Cele mai recente știri

Image blog

Kicking Off the First Pilot Phase at the thrilling finals of Kangourou Italy!

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.

Image blog

Training teachers at the Ferrara CTS

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.

Image blog

Meetings with schools of the Gifted project network

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.

Utilizarea de jocuri drept instrumente tehnologice apropiate/în pas cu noile generații de studenți

Contactează-ne

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați folosind acest formular. Ne vom

Consent(Required)