Skip to main content

Gifted

Igre i inkluzija u obrazovanju učitelja

Pregled projekta

Ukratko o projektu

GIFTED - Game and Inclusion For Teacher Education/Igre i inkluzija u obrazovanju učitelja - će odgovoriti na potrebe za osposobljavanjem učitelja u obrazovanju darovitih i talentiranih učenika. Cilj je osmisliti i implementirati inovativni online program osposobljavanja koji će podržati razvoj vještina učitelja u obrazovanju darovitih i talentiranih učenika. Okruženje za učenje temeljeno na digitalnim igrama, promicati će i poboljšati iskustveno učenje učitelja, dajući im alate za prepoznavanje darovitih i talentiranih učenika, interakciju s njima i prilagođavanje njihovog iskustva učenja u inkluzivnom kontekstu učionice.

Društveni kontekst

Daroviti i talentirani učenici uče drugačije, te imaju posebne akademske i socio-emocionalne potrebe. Međutim, ovi učenici često ne dobivaju specifičnu podršku u školi. Učitelji u Europi ne dobivaju odgovarajuće obrazovanje o nadarenim i talentiranim učenicima tijekom svog obrazovanja i kontinuiranog usavršavanja. GIFTED osmišljava i provodi inovativni online edukacijski program koji podržava razvoj vještina učitelja u obrazovanju darovitih i talentiranih učenika.

Osnovne informacije
 • Erasmus+ KA220-SCH - Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju
 • 7 partnera iz 5 država (Italija, Hrvatska, Portugal, Rumunjska, Ujedinjeni Arapski Emirati)
 • Trajanje: 36 mjeseci (od 1.. prosinca 2021. do 30. studenog 2024.)
 • Ishod: Otvoreni pristup za edukaciju učitelja u području obrazovanja darovitih učenika

Potpora učiteljima u razvoju vještina potrebnih za njegovanje/poticanje razvoja potencijala darovitih i talentiranih učenika

Ciljevi projekta

Cilj 1

Razvijanje inovativnog programa osposobljavanja za učitelje uključene u obrazovanje darovitih učenika. Ovaj program osposobljavanja uključivat će obrazovne aktivnosti temeljene na igrovnom pristupu, materijale i smjernice koji podupiru učitelje u prepoznavanju darovitih i talentiranih učenika te izgradnju sadržaja primjerenih njihovim potrebama. Ovaj program osposobljavanja mogu koristiti svi učitelji u državama koje su uključene u konzorcij te kasnije, i u ostalim državama.

Cilj 2

Testiranje inovativnog programa osposobljavanja uz podršku platforme koja nudi module obuke u okviru igre kako bi se povećala motivacija i uključenost korisnika. Korištenje programa temeljenog na igri promiče razvoj znanja, vještina i stavova uključivanjem polaznika u vođene aktivnosti putem empirijske matrice, u scenarij koji odražava stvarne situacije (učionica), povećavajući motivaciju i predanost te stimulirajući nove pristupe i stavove prema tehnološkim alatima koji su bliski novim generacijama učenika.

Cilj 3

Integriranje programa osposobljavanja za učitelje koji rade s darovitim učenicima u nastavni plan i program. Sveučilište u Zagrebu, kao partner na projektu, provoditi će program osposobljavanja za učitelje tijekom njihovog studija ili u sklopu njihove daljnje specijalizacije nakon stjecanja diplome. GIFTED će izraditi Otvorenu Značku kojom se potvrđuje program osposobljavanja učitelja darovitih učenika priznatu od strane Sveučilišta koja sudjeluju u projektu.

konzorcij

External Partners

Alati temeljeni na digitalnim/kompjuterskim igrama koji pomažu učiteljima da prepoznaju darovite i talentirane učenike

Rezultati projekta

1
Mjerni instrument za prepoznavanje darovite djece koji se temelji na igrovnom pristupu

GIFTED mjerni instrument temeljen na igrovnom pristupu pomoći će učiteljima i stručnjacima u obrazovanju u prepoznavanju darovitih i talentiranih učenika. Funkcionirat će kao virtualna teretana, s različitim treninzima, gdje će učitelj moći eksperimentirati u prepoznavanju različitih tipova darovitih učenika.


2
Online program osposobljavanja temeljen na igrovnom pristupu za učitelje i stručnjake koji rade s darovitom djecom

GIFTED će razviti sveobuhvatan program osposobljavanja kako bi unaprijedio vještine učitelja koji rade s darovitim učenicima u razredu i kako bi im pomogao da razviju i implementiraju prikladne didaktičke strategije u okviru inkluzivne prakse. Ovaj program osposobljavanja provodit će se putem online platforme koja koristi pristup “gamifikacije” kako bi se povećala uključenost i motivacija učenika.


3
Priručnik o metodologiji rada s darovitom djecom u razredu

Priručnik opisuje opsežne metodološke smjernice za učitelje koji rade s darovitim učenicima. Oslanjat će se na specifičnu stručnost partnera od kojih će svaki biti odgovoran za određeni aspekt metodologije za rad s darovitim učenicima, te će dovesti do razvoja inovativne metodologije u obrazovanju učitelja, kao rezultata međunarodne suradnje partnera. Priručnik će također sadržavati smjernice za korištenje mjernog instrumenta temeljenog na igrovnom pristupu dizajniranog za učitelje i drugo osoblje kako bi im pomogle u korištenju instrumenta.


4
Otvorena Značka koja potvrđuje program osposobljavanja za učitelje darovitih učenika

Otvorena Značka je digitalni certifikat o znanju i osobnim vještinama kao što su na primjer, ''meke vještine'', ili stečene tehničke vještine. Uz GIFTED program osposobljavanja, a jamče ga akademski partneri koji su razvili program, Otvorena značka biti će važeći pokazatelj da je polaznik uspješno završio program osposobljavanja. Svaki akademski partner će izdati svoju Otvorenu Značku, ali će tijekom trajanja projekta poduzeti sve korake kako bi razvili zajedničku Otvorenu Značku koja će biti prepoznata na globalnoj razini.


Edukacija učitelja temeljena na igrovnom pristupu s ciljem uključivanja i povećavanja njihove motivacije i posvećenosti radu s darovitim I talentiranim učenicima

naše aktivnosti

 • Faza 1: Priprema

  Partneri će razviti specifične upute za nastavni plan i program za poučavanje darovitih učenika. Upute će polaziti od analize najsuvremenijih mjernih instrumenata i metodologija poučavanja za darovitu djecu, a zatim će služiti za identificiranje znanja i vještina potrebnih za prepoznavanje i podršku darovitih i talentiranih učenika u razredu, kao i odgovarajuće didaktičke strategije.

 • Faza 2: Razvoj mjernog instrumenta temeljenog na igrovnom pristupu

  Partneri će osmisliti i razviti mjerni instrument temeljen na igrovnom pristupu za identifikaciju darovite i talentirane djece u razredu. Polazeći od specifičnih uputa razvijenih u fazi 1, mjerni instrument za prepoznavanje darovitih učenika razvit će se kao sredstvo za osposobljavanje učitelja u prepoznavanju darovitih učenika.

 • Faza 3: Razvoj platforme temeljene na igrovnom pristupu i sadržaja za online osposobljavanje učitelja

  Partneri će razviti nastavni plan i program rada za online program osposobljavanja za učitelje. To je sveobuhvatan set sadržaja vezanih uz osposobljavanje, usmjerenih prema poboljšanju vještina učitelja u radu s darovitim učenicima u razredu kao i prema pomoći učiteljima u razvoju i primjeni strategija učenja u okviru inkuzivne prakse. Također, partneri će razviti online platformu preko koje će biti dostupan program koji će koristiti gamifikaciju s ciljem povećavanja motivacije i uključenosti učitelja.

 • Faza 4: Pilot program u programu osposobljavanja učitelja u stvarnom okruženju

  Učitelji će se osposobljavati u stvarnim situacijama putem metodologije i igara u tri seta uzastopnih pilot sesija:

  • Ograničena pilot sesija s učiteljima i vanjskim stručnjacima s ciljem dobivanja prve informacije o metodologiji i online programu osposobljavanja
  • Središnja sesija programa za osposobljavanje učitelja, školskih psihologa i pomoćnog osoblja u metodologiji i instrumentima s ciljem usvajanja ili unapređivanja njihovih vještina i sposobnosti.
  • Odmah nakon središnjih sesija, slijedeće sesije osposobljavanja biti će organizirane u svakoj državi partneru kako bi se testirale metodologija i instrumenti s učenicima u stvarnom okruženju njihovih učionica

 • Faza 5: Diseminacija GIFTED metodologije

  Partneri, vođeni NOAH-om, će osmisliti i izraditi ''Priručnik o metodologiji za rad s darovitom djecom u u razredu'' koji će uključivati metodologije i pristupe razvijene tijekom projekta. Priručnik će se koristiti za diseminaciju ključnih čimbenika prikupljenih tijekom pilot testiranja kao i najučinkovitijih primijenjenih metodologija poučavanja. Završna konferencija projekta će se održati s ciljem uključivanja šire zajednice učitelja i diseminacije rezultata projekta i njegovih ishoda.

Najnovije vijesti

Image blog

Kicking Off the First Pilot Phase at the thrilling finals of Kangourou Italy!

Žao nam je, ne postoji prijevod na raspolaganju za ovaj proizvod još English.

Image blog

Training teachers at the Ferrara CTS

Žao nam je, ne postoji prijevod na raspolaganju za ovaj proizvod još English.

Image blog

Meetings with schools of the Gifted project network

Žao nam je, ne postoji prijevod na raspolaganju za ovaj proizvod još English.

Korištenje digitalnih/kompjuterskih igara kao tehnoloških alata bliskih novim generacijama učenika

Kontaktirajte nas

Slobodno nas kontaktirajte putem ovog obrasca. Vratit ćemo se što je prije moguće

Consent(Required)