Skip to main content

Privacy policy

 

INFORMAȚII PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Responsabilul pentru procesarea datelor personale este Noah Srl, prin Enrica Malcovati 2, Pavia, număr VAT: 02733540187 email: admin@noahealth.it. Operatorul de date pentru gestionarea platformei Gifted este Grifo Multimedia S.r.l. cu sediul social in Via G. Galilei, 15 – 70037 Ruvo di Puglia (BA), email: comunicazione@grifomultimedia.it.

 

SCOPUL ŞI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Datele personale sunt procesate cu scopurile următoare:

 • Înregistrarea și utilizarea platformei Gifted. Temeiul legal al procesării este executarea din contractul la care partea interesată este parte în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. b) al Regulamentul UE 679/2016;
 • Detectarea experiențelor de utilizare a platformelor și a serviciilor oferite pentru a asigura buna funcționare a paginilor web și a conținutului acestora. Temeiul legal al prelucrării este urmărirea interesului legitim al operatorului de date din cadrul articolului 6, alin.1, lit. f) din Regulamentul UE 679/2016;
 • Trimiterea buletinelor informative legate de servicii, evenimente și știri legate de activități promovate de Gifted. Temeiul legal al prelucrării este consimțământul expres dat de către persoana interesată în baza art. 6, alin. 1, lit. a), din Regulamentul UE 679/2016. Partea interesată va avea posibilitatea în orice moment să refuze astfel de comunicări.

 

DESTINATARII DATELOR

Pentru îndeplinirea scopurilor descrise, operatorul de date își rezervă dreptul de a comunica datele unor terți în cazul în care acest lucru este prevăzut de legislația națională sau a Uniunii Europene, spre exemplu:

 • Procesatorii de date (inclusiv Grifo Multimedia S.r.l pentru gestionarea platformei Gifted);
 • Autoritățile de supraveghere și în general, entitățile publice sau private, cu funcții de importanță publică;
 • Firme sau companii profesionale pentru relații de asistență și consultanță
 • Subiecții care efectuează controlul, revizuirea și certificarea activităților desfășurate de operatorul de date.

Datele cu caracter personal furnizate de către persoana interesată nu vor fi diseminate.

 

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe perioada de timp necesară realizării scopurilor pentru care sunt colectate și prelucrate sau până când se solicită eliminarea lor.

Datele furnizate de către persoana interesată și cele referitoare la scopul contractului, vor fi prelucrate pe toată durata relației contractuale și stocate în continuare exclusiv pe perioada prevăzută pentru îndeplinirea obligațiilor legale, cu condiția să nu fie necesară păstrarea acestora în continuare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Datele referitoare la comunicările comerciale vor fi păstrate pe o perioadă care nu depășește 24 de luni de la înregistrarea acestora.

 

DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE 

Persoana interesată are dreptul de a revoca în orice moment consimțământul dat, fără a prejudicia legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dat înainte de revocare, să acceseze datele cu caracter personal, să obțină corectarea sau anularea acestora, să limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, să se opună procesării, să depună o plângere la garantul pentru protecția datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, după cum sunt prevăzute de Regulamentele de referință, persoana interesată poate scrie la următoarea adresă de email: info@gifted-project.com.

 

INFORMAȚII DESPRE UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Vizitatorilor site-ului li se pot trimite niște fișiere foarte mici numite „cookies” pentru a permite interacțiunea corectă cu funcționalitatea site-ului. Utilizarea așa-numitelor „cookie” este un standard industrial, necesar pentru buna funcționare a site-ului și îmbunătățirea acestuia. „Cookie-urile” sunt stocate pe computerul utilizatorului și nu pe acest site. În timpul utilizării site-ului, utilizatorul poate primi cookie-uri trimise de terți. Cookie-urile utilizate pe acest site vor fi folosite pentru a gestiona următoarele caracteristici:

 • memorarea preferințelor introduse
 • analizarea utilizării serviciilor oferite pentru a optimiza experiența de navigare
 • garantarea securității și integrității site-ului

 

Caracteristicile și scopurile cookie-urilor

 • Cookie-uri tehnice: sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului. Ele pot fi furnizate de acest domeniu sau de terți pentru funcții de integrare cu rețelele sociale și altele similare.
 • Cookie-uri analitice: sunt folosite pentru realizarea de statistici anonime, monitorizarea funcționarii corecte a site-ului și îmbunătățirea acestuia. Aceste tipuri de cookie-uri pot fi furnizate de acest domeniu sau de terți.

 

Timpi de păstrare a datelor

Datele referitoare la cookie-urile tehnice și analitice vor fi păstrate pe o perioadă de 14 luni.

 

Dezactivarea cookie-urilor

Utilizatorul poate decide să dezactiveze primirea cookie-urilor prin modificarea setărilor browserului său, însă vă rugăm să rețineți că această operațiune ar putea duce la funcționarea defectuoasă a serviciilor oferite de acest site. În mod alternativ, vă recomandăm să activați funcția „nu urmăriți” sau „navigare incognito” sau „navigare anonimă” în browser. Mai jos sunt link-urile către instrucțiunile pentru dezactivarea cookie-urilor pentru cele mai populare browsere:

 • Microsoft Internet Explorer (Link: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies)
 • Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it)
 • Mozilla Firefox (Mozilla Firefox)
 • Apple Safari(https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT)
 • Opera (http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html)